Styrelse

 

Ordförande Rolf Rundqvist 072-723 20 10
Kassör/Vice ordförande Håkan Jonsson  070-554 30 55
Sekreterare Ann Rundqvist 070-683 20 10
Ord ledamot Jan-Erik Eriksson  070-318 07 08
Ord ledamot Kristina Nyroos 072-341 79 68
Suppleant Göran Hellman  070-755 22 43