Styrelse

 

Ordförande /Sekreterare  Gunnel Eriksson  070-755 68 32
Kassör  Bo Koch  070-555 84 46
Ord ledamot  Lars Enkvist  070-391 09 06
Ord ledamot  /vice ordf. Jan-Erik Eriksson  070-318 07 08
Ord ledamot Kristina Nyroos 072-341 79 68
Suppleant Göran Hellman  070-755 22 43
 Suppleant