Aktiviteter

Föreningen består av 65 lägenheter i storleken 2-4 rok. Föreningen hyr hela fastigheten inkl. markyta och garage av fastighetsägaren Håbohus. Medlemmarna hyr i sin tur lägenheterna av föreningen. Inom fastigheten finns gemensamma lokaler som kan bokas för enskilt bruk.
Gemensamhetslokalen
I vår samlingslokal har vi gemensamma knytkalas, konstutställningar, samkväm m.m. Lokalen kan hyras av medlemmarna för enskilt bruk. Lokalen hyrs även ut till föreningar för lokala möten.
Bastu
På torsdagar och fredagar är det allmänna tider för damer och herrar. Medlemmarna kan boka bastun för enskilt bad om så önskas.
Uthyrningslägenhet
Kan hyras av medlemmarna för besökande gäster. I lägenheten finns fyra bäddar
Bouletävling
Söndagar och torsdagar kl 14.00 samlas alla intresserade boulspelare på gården för trevlig samvaro och spel.

Tisdagsträffen
I samlingslokalen samlas man varannan vecka och pratar om aktuella händelser, lite skvaller kan även förekomma.
Kräft- och surströmmingsfest
Har blivit en återkommande tillställning i föreningens gemensamhetslokal.
Musikstuga
Emellanåt ordnas ett musikkafé med allsång och fika.